Konkurs Foto – Moja pasja daje mi radość

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Moja pasja daje mi radość”. Konkurs jest organizowany przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio” i Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oraz Publicis Consultants Rowland Sp z o.o przy wsparciu firmy Roche Polska.

Pasja sprawia, że nasze życie nabiera barw. Z pasji rodzą się nowe doznania i radość odkrywania własnych możliwości. Wspólne zainteresowania i fascynacje przybliżają nas do innych ludzi, z którymi możemy się dzielić swoimi wrażeniami. Książki, turystyka, zwierzęta, kolekcje – pasje mogą mieć różne oblicza. Spróbuj uchwycić w kadrze swoją pasję!

Konkurs fotograficzny „Moja pasja daje mi radość” skierowany jest do osób dorosłych, które chorują na mukowiscydozę, jak i do rodziców opiekujących się chorującymi na mukowiscydozę dziećmi – członków Fundacji „Matio” lub PTWM.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie 12 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2010.

Atrakcyjne nagrody czekają! Autor zwycięskiej pracy nagrodzony zostanie cyfrowym aparatem fotograficznym. Dla zajmującego 2 miejsce nagrodą będzie drukarka do zdjęć, a 3 miejsce uhonorujemy ramką elektroniczną. Autorów pozostałych 9 prac opublikowanych w kalendarzu nagrodzimy kartami pamięci.

Prace konkursowe można zgłaszać w postaci tradycyjnych odbitek fotograficznych lub wydruków na papierze fotograficznym oraz w formie cyfrowej (na CD). Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 10 x 15 cm. Każde zgłoszenie powinno zawierać również krótki komentarz autora na temat zdjęcia oraz dane autora pracy (nazwisko, wiek, adres).

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 6 prac fotograficznych. Prace należy wysłać w terminie do dnia 19 września 2009 roku pocztą na adres:

Publicis Consultants Rowland, ul. Św. Bonifacego 112, 02- 909 Warszawa