Czy nasze dziecko jest mniej odporne, bardziej podatne na katary?

Wasze dziecko ma zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, zainfekowane drogi oddechowe. Każde zakażenie wirusowe u niego jest związane z większym ryzykiem niż u innych dzieci.