Strona główna · FAQ · Dlaczego palce mojego dziecka są szersze i grubsze?

Dlaczego palce mojego dziecka są szersze i grubsze?

Palce "pałeczkowate" występują często w mukowiscydozie, ich występowanie tłumaczy się trudnościami przenikania tlenu w płucach. Nie pociąga to za sobą zaburzeń sprawnościowych.

Opublikowano: 13.11.2005. 23:24