Dlaczego palce mojego dziecka są szersze i grubsze?

Palce „pałeczkowate” występują często w mukowiscydozie, ich występowanie tłumaczy się trudnościami przenikania tlenu w płucach. Nie pociąga to za sobą zaburzeń sprawnościowych.