Strona główna · FAQ · Nikt w naszej rodzinie nie chorował na mukowiscydozę. Dlaczego nasze dziecko cierpi na tę chorobę?

Nikt w naszej rodzinie nie chorował na mukowiscydozę. Dlaczego nasze dziecko cierpi na tę chorobę?

Rodzice dziecka chorego na mukowiscydozę są zdrowymi nosicielami genu choroby. Mukowiscydoza zostaje odziedziczona w momencie poczęcia przez połączenie się dwu chromosomów nosicieli uszkodzonego genu: jeden pochodzi od ojca, drugi od matki.

Opublikowano: 11.10.2009. 17:23