Kamizelka oscylacyjna VEST

System oczyszczania dróg oddechowych – kamizelka oscylacyjna The Vest. Jest to unikalny system wspomagający aktywację wydzieliny płucnej poprzez wysokiej częstotliwości oscylację ściany klatki piersiowej.

System Vest® składa się z nadmuchiwanej kamizelki połączonej przewodami z generatorem impulsów powietrza. Generator z wysoką częstotliwością nadmuchuje kamizelkę i wydmuchuje z niej powietrze, na przemian uciskając i zwalniając ucisk klatki piersiowej. Technologia ta nosi nazwę wysokiej częstotliwości oscylacji ściany klatki piersiowej (HFCWO).

Szybkie ruchy klatki piersiowej imitują „drobne kaszlnięcia”, dzięki którym śluz się przesuwa i rozrzedza, co umożliwia przesunięcie go w kierunku głównych dróg oddechowych. Terapia The Vest® traktuje wszystkie płaty płuc jednakowo i jest niezależna od zastosowanej techniki. Może być ona korzystna dla pacjentów w różnych dziedzinach opieki medycznej, w tym na oddziałach intensywnej terapii oraz pourazowych, ale także w domu.

CHOROBY I SCHORZENIA

Stosowanie systemu Vest® jest zalecane w przypadku powikłań oddychania związanych m.in. z następującymi chorobami i schorzeniami:

  • Stwardnienie zanikowe boczne,
  • Dziecięce porażenie mózgowe,
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • Muskowiscydoza,
  • Dystrofia mięśni,
  • Przeszczepione płuco,
  • Urazy rdzenia kręgowego,
  • Zależność od wentylacji mechanicznej.

Prosty w obsłudze generator impulsów powietrza

Dzięki możliwości ustawienia częstotliwości i intensywności oscylacji przy pomocy przycisków umieszczonych na generatorze, możliwe jest dostosowanie terapii do indywidualnych klinicznych wymagań dla konkretnego pacjenta.

Ustawienia całkowitego czasu trwania terapii pozwalają na konfigurację długości sesji terapeutycznej, po której zakończeniu generator impulsów powietrza automatycznie się wyłączy. W innym wypadku, gdy terapia zostanie przerwana, licznik wskaże pozostały do końca terapii czas, by zapewnić jej realizację w przepisanym wymiarze.

Bogaty wybór kamizelek Vest®

W systemie Vest® istnieje wyjątkowa możliwość wyboru kamizelek, spełniających specyficzne wymogi kliniczne. W środowisku opieki krótkoterminowej, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na zapobieganie infekcjom, dostępny jest wachlarz piersiowych i pełnych kamizelek, przeznaczonych dla tylko jednego pacjenta.

Jeśli natomiast terapia ma być prowadzona w domu wówczas dostępny jest wybór spośród piersiowych i pełnych kamizelek wielorazowego użytku.