List5

Mam syna lat 24 chorego na mukowiscydoze. Mam świadomość tego że dla przedłużenia życia syna potrzebna będzie transplantacja płuc. Czy w Polsce lub w Europie wykonuje się tego typu operacje ? Czy myśli się o klonowaniu organów w najbliższej przyszłości.

Odp.

Przeszczepy płuc są wykonywane od 1982 r. Na świecie dotychczas przeszczepiono płuca (lub płuca razem z sercem) u około 2000 chorych na mukowiscydozę. W Polsce jeszcze żaden ośrodek nie przeszczepia płuc. Kilka prób zakończyło się niepowodzeniem. W Europie Zachodniej przeszczepy wykonuje się od lat. Wg piśmiennictwa największe doświadczenie mają ośrodki w Wielkiej Brytanii. O klonowaniu organów na razie cicho.

Dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Klinika Bronchologii i Mukowiscydozy,
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
Zespół Piediatryczny w Rabce

Przeszczepianie płuc jest zabiegiem stosowanym w leczeniu chorych na mukowiscydozę od kilkunastu laty. W tym czasie wykonano na całym świecie ponad 1000 zabiegów przeszczepiania płuc u chorych na CF (głównie w ośrodkach amerykańskich). Zabiegi te są wykonywane w kilku krajach europejskich, największe doświadczenie wydaje się mieć ośrodek w Londynie (Harefield and Papworth & Royal Brompton Hospital), gdzie wykonano łącznie (do maja 2001 – 141 zabiegów przeszczepiania płuc u chorych na CF). W Niemczech (bliższych nam geograficznie) jest kilka ośrodków gdzie wykonano kilkanaście – kilkudziesięciu zabiegów, największy znajduje się w Hanowerze.

W Polsce jest kilka ośrodków, które się do tych zabiegów przygotowują (wykonano kilka prób transplantacji serca i płuc; żaden z ośrodków nie ma b. dużych doświadczeń). Wydaje się że ośrodki wiodące w tym zakresie (przygotowań) to: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – Klinika Chirurgii – Pan Prof. T. Orłowski Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie – Pan Prof. A. Dziadkowiak

Również w klinikach kardiotorakochirurgii w Zabrzu i Szczecinie podejmowano przygotowania do programu przeszczepów płuc.

Przeszczepianie płuc jest skomplikowanym zabiegiem obarczonym dużym ryzykiem jednak chyba największym utrudnieniem jest brak dawców narządów. W wielu krajach wzrasta liczba chorych umierających w oczekiwaniu na dawcę (w niektórych ośrodkach do ponad 80% !!).

Mimo prowadzonych na szeroka skalę badań nad klonowaniem narządów (kraj wiodący w Europie – Wlk. Brytania), z pewnością nie jest to metoda uzyskania narządów do przeszczepów, której zastosowania możnaby oczekiwać w najbliższych latach.

Gdyby miał Pan bardziej szczegółowe pytania sugeruję kontakt z lekarzem leczącym syna.

Dr n. med. Lucyna Majka
Klinika Ftyzjopneumonologii AM w Poznaniu