List8

Prosiłabym o odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wykrycie mukowiscydozy w 65 roku życia, tzn. czy można przez wiele lat być jedynie nosicielem tej choroby, a także czy są jakieś czynniki (środowiskowe), które mogą ją uaktywnić, jeżeli tak to jakie.

Odp.

Rozpoznanie mukowiscydozy w 65 roku życia jest możliwe, choć bardzo rzadkie. Mukowiscydoza jest chorobą wrodzoną, to znaczy że wszyscy chorzy na mukowiscydozę chorują od urodzenia. Osoby, u których stawiane jest rozpoznanie w wieku dorosłym mają zazwyczaj objawy o bardzo małym nasileniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponuję skontaktować się z jednym z ośrodków dla dorosłych chorych na mukowiscydozę (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – dr Skorupa, bądź ze mną w Klinice Ftyzjopneumonologii w Poznaniu)

Dr n. med. Lucyna Majka
Klinika Ftyzjopneumonologii AM w Poznaniu