KRS: 0000186434
Cel szczegółowy:
Rafał Siemiński 34/s