Poradnictwo genetyczne

Ośrodki zajmujące się poradnictwem genetycznym.

Poznań

Zakład Genetyki Człowieka PAN
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32,
Poradnia dla Rodzin z Mukowiscydozą,
tel. (061) 823-30-11 w. 230

Kraków

Katedra Pediatrii Collegium Medicum UJ
Zakład Genetyki Medycznej
Laboratorium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
kierownik prof. Jacek J. Pietrzyk
tel. (012) 658 02 56
fax (012) 658 44 46
osoba odpowiedzialna: mgr Piotr Sucharski
tel. (012) 658 20 11 wew. 1287

Warszawa

Zakład Genetyki, Instytut Matki i Dziecka,
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A
Poradnia Genetyczna,
tel. (022) 632-96-57, 632-34-51 w. 138