Opieka nad chorym na mukowiscydozę, koszty leczenia i rehabilitacja