XV Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Od 29 lutego do 6 marca 2016 roku – organizowany jest przez MATIO Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, kolejny XV Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy.