XVI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Od 27 lutego do 5 marca 2017 roku organizowana jest akcja społeczna – XVI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Tegorocznym hasłem kampanii jest: „Mukowiscydoza – niewidoczna choroba„. Organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że pomimo niewidocznej choroby jest ona obecna przez całe życie, nigdy nie znika, a prowadzi do wyniszczenia całego organizmu. Nie można tego zatrzymać. Wszystko to dzieje się w organizmie człowieka. Celem kampanii jest wskazanie, że mukowiscydoza to też niepełnosprawność, która pomimo, że jest niewidoczna to dalej nią pozostaje.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy organizatorzy przewidują:

  • kolejną edycję akcji społecznej „Dolina Mukolinków” realizowany w Szczecinie pod Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin we współpracy z lekarzami ze szczecińskich szpitali
  • infolinię dla wszystkich zainteresowanych problematyką
  • bezpłatne badania genetyczne
  • telefoniczne punkty konsultacyjne w kraju, w referencyjnych ośrodkach leczenia mukowiscydozy
  • wydrukowanie 30.000 plakatów i ulotek edukacyjnych dystrybuowanych placówkach zdrowia i kuratoriach oświaty
  • umieszczenie informacji o akcji związanej z licytacją medali na nośnikach typu billboard lub citylight
  • emisję 30 sek. spotów radiowych emitowanych w 10 rozgłośniach publicznych Polskiego Radia
  • bezpłatny tramwaj w Krakowie
  • rozstrzygnięcie konkursu GENialna Szkoła pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej