Drenaż autogeniczny

Drenaż autogeniczny polega na określonym sposobie oddychania, którego celem jest przesunięcie wydzieliny z małych oskrzeli do oskrzela głównego przez wydychane powietrze.

Biuletyn „Mukowiscydoza” Nr 7 – 1996
str. 20-23
Teresa Orlik
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
tytuł: Wybrane elementy fizjoterapii klatki piersiowej

Drenaż autogeniczny polega na określonym sposobie oddychania, którego celem jest przesunięcie wydzieliny z małych oskrzeli do oskrzela głównego przez wydychane powietrze. Pacjent musi oddychać na trzech różnych objętościach płuc określanych jako trzy fazy jednego wdechu. W fazie pierwszej niewielka porcja powietrza dostaje się do drobnych oskrzeli. Określana jest ona jako objętość niska lub mała. W fazie drugiej powietrze dostaje się do średnich oskrzeli (objętość średnia). W fazie trzeciej powietrze dostaje się do wysokich obszarów płuc wypełniając duże oskrzela (objętość wysoka). Żeby uzyskać maksymalny efekt, powietrze wdechowe powinno dostać się do najdrobniejszych oskrzeli. Dotyczy to tych obszarów płuc gdzie obserwuje się duże zalegania wydzieliny z objawami niedodmy. Dlatego zaleca się wdychać powietrze małymi porcjami i po każdej porcji wykonywać trzysekundową pauzę na wdechu. Pozwoli to dotrzeć powietrzu jak najniżej i uniemożliwi cofnięcie się wydzieliny co obserwuje się przy forsownym, natężonym wdechu. Podczas wydechu objętość niska powietrza wydechowego przesuwa wydzielinę do średnich obszarów płuc, objętość średnia przesuwa wydzielinę do wysokich obszarów płuc skąd zostanie usunięta przy pomocy techniki natężonego wydechu. Główne zasady stosowania drenażu autogenicznego polegają na zachowaniu równowagi pomiędzy natężonym wydechem, ciśnieniem wewnątrzoskrzelowym i stabilizacją ścian oskrzeli, tak żeby uzyskać optymalny wydechowy przepływ powietrza bez wywołania zapadnięcia się oskrzeli.

Drenaż autogeniczny wykonuje się w pozycji siedzącej z plecami wyprostowanymi lub w pozycji leżenia na wznak z kolanami zgiętymi. Czas drenażu 30 minut. Zalecane są dwie sesje w ciągu dnia.

Drenaż autogeniczny jest skomplikowaną techniką wymagającą długiej nauki, dlatego najodpowiedniejszymi pacjentami są Ci, którzy potrafią dobrze koncentrować się i dobrze współpracują z fizjoterapeutą. Muszą to być osoby dorosłe lub dzieci starsze.