Dawkowanie leków

Ważniejsze leki stosowane w mukowiscydozie

Ważniejsze leki wziewne

Nazwa preparatu
Dawka jednorazowa
Liczba dawek na dzień

MUCOSOLVAN
– ambroksol; 0,75% roztwór; 1 ml = 7,5 mg
1-2 ml po rozpuszczeniu w 0,9% NaCl
2-3

MISTABRON
– mesna; 20% roztwór, ampułki po 3 ml
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl
2-3

MUKOMYST
– 20% roztwór; ampułki po 5 ml
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl
2-3

PULMOZYME
– ampułki po 2,5 mg w 2,5 ml
1 ampułka, bez rozcieńczania tylko inhalatory dyszowe
1

ATROVENT
– bromek ipratropium 0,025% roztwór; 10 kropli = 0,25 mg
do 14 r.ż. 0,1-0,25 mg
>14 r.ż. 0,1-0,5 mg
3-4

ATROVENT
– bromek ipratropium aerozol dozowany; 1 dawka 0,02 mg
1-2 wdechy
3-4

BERODUAL
– roztwór; 1 ml = 0,5 mg fenoterolu i 0,25 mg bromku ipratropium
0,5-1,0 ml
4

BERODUAL
– aerozol; 1 dawka 0,02 bromku ipratropium i 0,05 mg fenoterolu
1-2 wdechy
3

BEROTEC
– fenoterol; aerozol dozowany; 1 dawka 0,2 mg
1-2 wdechy
3-4

SALBUTAMOL– aerozol dozowany; 1 dawka 0,1 mg
1-2 wdechy
3-4

Antybiotyki stosowane dożylnie
w leczeniu zaostrzeń oskrzelowo-płucnych

Antybiotyk
Dawka dobowa na kg masy ciała [mg]
Liczba dawek na dobę
Aktywność przeciwbakteryjna

gentamycyna, tobramycyna, netilmycyna
10-20
1-3
P.a., S.a., H.i.

amikacyna
25-30
1-3
P.a., S.a., H.i.

azlocylina, mezlocylina, piperacylina
500-600
4-6
P.a., H.i.

karbenicylina, tikarcylina
400-750
4-6
P.a., H.i., S.a.

tikarcylina +klawulanian
400-750
4-6
P.a., H.i., S.a.

ampicylina +sulbaktam
150
4
S.a., H.i.

amoksycylina +klawulanian
150
4
S.a., H.i.

ceftazydym
200-300
3-4
P.a., P.c., H.i.

cefsulodyna
200-250
3-4
P.a., H.i.

cefuroksym
150-200
3
S.a.. H.i.

imipenem / cilastatyna
50-100
4
P.a., S.a., H.i.

ciprofloksacyna
10-25
4
P.a., S.a., H.i.

aztreonam
150-200
4
P.a., H.i.

chloramfenikol
40-60
4
P.c., H.i.

klindamycyna
40-80
3-4
S.a.

wankomycyna
30-40
2
S.a.

kotrimoksazol
80-120
304
P.c., S.a., H.i., P.a.

P.a. – Pseudomonas aeruginosa,
P.c. – Pseudomonas cepacia,
S.a. – Staphylococcus aureus,
H.i. – Haemophilus influenzae

Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum
zaostrzeń oskrzelowo-płucnych

Antybiotyk
Dawka dobowa na kg masy ciała [mg]
Liczba dawek na dobę
Aktywność przeciwbakteryjna

amoksycylina
50-100
3
S.a., H.i.

amoksycylina +klawulanin
50-100
3
S.a., H.i.

kloksacylina
50-100
4
S.a.

cefuroksym
25-50
2
S.a., H.i.

cefaklor
25-50
3
S.a., H.i.

ciprofloksacyna
20-40
2-3
P.a., S.a., H.i.

kotrimoksazol
80-120
2
P.c., S.a., H.i., P.a.

klindamycyna
20-30
4
S.a.

erytromycyna
25-50
4
S.a.

doksycylina
2-5
4
H.i., P.c.

chloramfenikol
50-100
4
P.c., H.i., S.a.

rifampicyna
15
2
P.c., S.a., H.i.

P.a. – Pseudomonas aeruginosa,
P.c. – Pseudomonas cepacia,
S.a. – Staphylococcus aureus,
H.i. – Haemophilus influenzae

Antybiotyki podawane w nebulizacji

Antybiotyk
Dawka jednorazowa (2)
Liczba dawek na dobę
Aktywność przeciwbakteryjna

gentamycyna
40-160 mg
2-4
P.a., S.a., H.i.

tobramycyna
80-600 mg
1-4
P.a., S.a.. H.i

kolistyna
0,5-2,0 mln j.
2-3
P.a., H.i.

ceftazydym(1)
1000 mg
1-2
P.a., S.a., H.i.

karbenicylina(1)
1000
1-2
P.a., H.i.

P.a. – Pseudomonas aeruginosa,
P.c. – Pseudomonas cepacia,
S.a. – Staphylococcus aureus,
H.i. – Haemophilus influenzae

(1) inaktywacja przy jednoczesnym stosowaniu z aminoglikozydami
(2) rozpuścić w 4-5 cm 3 i inhalować przez 15 minut