Dodatkowe podawanie beta-karotenu

Chorzy na mukowiscydozę mają łagodniejsze zaostrzenia przewlekłej choroby płuc jeżeli mają prowadzoną suplementację wysokimi dawkami beta-karotenu.

Dr I. Eichler i współpracownicy z Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckeigo w Wiedniu przeprowadzili randomizowane badanie 13 chorych na mukowiscydozę, którzy przez trzy miesiące otrzymywali suplementację beta-karotenu w dawce 1 mg/kg masy ciała na dzień (maksymalna dawka 50 mg). Na następne trzy miesiące Dawkę zmniejszano do 10 mg na dzień. Jedenastu chorych zostało zakwalifikowanych do grupy otrzymującej przez 6 miesięcy placebo.

Badacze w styczniowym numerze medycznego pisma „Thorax” z 2001 roku donoszą, że u chorych otrzymujących beta-karoten znamiennie zwiększa się stężenie tej substancji w surowicy ze średnio 0,08 do 0,56 mikromoli na litr. Kiedy dawkę zmniejszano, stężenie w surowicy obniżało się do średnio do 0,32 mikromoli na litr. Badacze stwierdzili, że „normalizacja stężenia beta-karotenu w surowicy jest możliwa do uzyskania i utrzymania tylko przy stosowaniu wysokich dawek – 1 mg/kg na dzień”.

W czasie trzymiesięcznego okresu poprzedzającego rozpoczęcie badań chorzy, którym potem podawano beta-karoten, wymagali średnio 14,5 dnia antybiotykoterapii zaostrzeń płucnych. Ten czas obniżył się do 9,8 dnia w okresie przyjmowania wysokich dawek beta-karotenu i do 10,5 przy stosowaniu mniejszych dawek.

W grupie chorych otrzymujących placebo w tych samych okresach średni czas antybiotykoterapii wynosił odpowiednio 10,5, 24,8 i 18,5 dnia. Grupa dr Eichler’a stwierdziła, że różnice pomiędzy grupą chorych otrzymujących beta-karoten a grupą otrzymującą placebo były znamienne statystycznie. U żadnego chorego nie stwierdzono objawów zażółcenia skóry ani cech toksyczności retinolu.

Badacze dodają, że zwykła suplementacja retinolu, alfa-tokoferolu i askorbinianu prowadzona u chorych na mukowiscydozę nie może skutecznie obniżyć podwyższonej peroksydacji lipidów stwierdzanej w tej chorobie. Natomiast wysokie dawki beta-karotenu dają zmniejszenie markerów peroksydacji lipidów do wartości stwierdzanych u zdrowych ludzi.

Thorax 2001;56:48-52
tytul: Dodatkowe podawanie beta-karotenu łagodzi zaostrzenia płucne u chorych na mukowiscydozę