List22

U jednego z moich pacjentów stwierdzono MRSA, czy mogę się od niego zarazić jeśli będę miała z nim bespośredni kontakt? Czy muszę wszystkie czynności związane z pielęgnacją wykonywać w rękawiczkach? Czy wchodząc do niego do pokoju powinnam mieć maseczkę ochronną? Szczerze mówiąc może trochę panikuję, ale staram się o dziecko i nie chciałabym niczego „złapać”. I jeszcze jedno pytanie, czy można być nosicielem MRSA i nie wiedzieć o tym?

Odp.

MRSA jest bakterią występującą zarówno u chorych na mukowiscydozę jak i u zupełnie zdrowych ludzi. Coraz częściej spotyka się nosicielstwo MRSA u zupełnie zdrowych dzieci. Warto pamiętać, że gronkowiec złocisty, niezależnie od jego wrażliwości na leki, jest bakterią, która często kolonizuje przedsionek nosa lub skórę zdrowych ludzi. Kolonizuje, czyli jest obecny i wykrywalny w badaniu mikrobiologicznym, ale nie powoduje choroby.

Zatem można być nosicielem MRSA i nie wiedzieć o tym.

W przypadku przebywania chorego zakażonego MRSA na oddziale szpitalnym powinnna być wobec niego stosowana procedura izolacji standardowej i  kontaktowej obejmująca między innymi zakładanie rękawiczek przed kontaktem z pacjentem. Maski zaleca się stosować podczas zabiegów, gdy  istnieje prawdopodobieństwo powstania aerozoli, rozpryśnięcia krwi lub płynów ustrojowych (w połączeniu z okularami, goglami lub przyłbicami). O szczegółowe zalecenia dotyczące procedur izolacji proponuję zwrócić się do pielęgniarki epidemiologicznej zatrudnionej w szpitalu.

Dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy
Oddział Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju