Choroby Rzadkie

Choroby Rzadkie – wydawnictwo pod red. prof. Wojciecha Cichego wydane przez Urząd Miasta Krakowa. Wydawnictwo bezpłatne dostępne w Fudacji MATIO. www.mukowiscydoza.pl