Strona główna · Publikacje · Magazyn MATIO

Magazyn MATIO

Ukazuje się od roku 1998. Jest to pismo wydawane przez Fundacje Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "MATIO". Magazyn ukazuje się raz na kwartał. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy - historię gentyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie Instytuty Naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp. Prezentowane są artykuły oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce, ale przede wszystkim jest to pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin.

www.mukowiscydoza.pl

Opublikowano: 17.11.2005. 20:30