Mukowiscydoza – Poradnik dla rodziców i chorych

Mukowiscydoza – Poradnik dla rodziców i chorych – Poradnik pod redakcją dr n med. Roberta Piotrowskiego. Wydawnictwo bezpłatne dostępne w Fudacji MATIO. www.mukowiscydoza.pl