Ośrodki lecznicze

Lista ośrodków leczących chorych na mukowiscydozę

III Klinika Pediatrii
Akademia Medyczna
ul. Waszyngtona 17
15-269 Białystok
tel. (0-85) 742-40-31 w. 710

Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel. (85)7409529
e-mail: klpluc@umwb.edu.pl
www.klpluc.umwb.edu.pl
Kierownik Kliniki: prof. Elżbieta Chyczewska

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Oddział Pediatrii, Pneumonologii
i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel. (52) 32-62-176, 32-62-276, 32-62-117 (Poradnia Mukowiscydozy)

Szpital Dziecięcy SZOZMiDz
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel. (0-58) 552-50-81

Centrum Alergologii i Chorób Płuc S.A.
ul. Myśliwska 13
58-540 Karpacz
tel. (075) 761-95-83

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Akademia Medyczna
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (0-61) 849-14-32

Klinika Ftyzjopneumonologii
Akademia Medyczna
ul. Szamarzewskiego 62
60-568 Poznań
tel. (0-61) 841-70-61 (dorośli)

Klinika Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej
Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (0-61) 849-12-134

Klinika Bronchologii i Mukowiscydozy
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zespół Pediatryczny
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
34-700 Rabka
tel. (0-18) 267-60-60 wew. 370

Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. (0-22) 632-80-09

Zespół Gastroenterologii
Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. (0-22) 815-70-00

Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (0-22) 691-21-47 (dorośli)

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dziecięcej
I Katedra Pediatrii, Śląska Akademia Medyczna
ul. 3-go Maja 13
41-800 Zabrze
tel. (0-32) 271-12-61