Kolistyna na liście leków

5 stycznia 2007 roku Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej poinformowało, że zostaną skierowane do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych projekty nowelizacji następujących rozporządzeń refundacyjnych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach.

Dotyczą one:
1. rozporządzenie w w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i
wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
2. rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,
3. rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów
medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą
ryczałtową lub częściową odpłatnością,
4. rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Na listy leków refundowanych wprowadza się 522 produkty lecznicze,
które były dotychczas dostępne dla pacjentów za 100% odpłatnością.

 • 211 nowych, pierwszych leków generycznych,
 • 259 nowych leków generycznych,
 • 52 leki innowacyjne.

Nowe leki wprowadzone na listy refundacyjne będą pomocne w leczeniu takich chorób jak:
1.  Niewydolność krążenia,
2.  Nowotwory złośliwe,
3.  Padaczka,
4.  Neuralgia popółpaścowa przewlekła,
5.  Kauzalgia,

6.  Mukowiscydoza,

7.  Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne,
8.  Choroba i zespół Parkinsona,
9.  Jaskra.

Wśród 52 nowych leków innowacyjnych wprowadzono leki w następujących substancjach czynnych:

 • Carvedilolum – 19 pozycji lekowych (niewydolność krążenia)
 • Dalteparinum natricum – 7 pozycji lekowych (heparyna drobnocząsteczkowa)
 • Ropinirolum – 5 pozycji lekowych (choroba Parkinsona)
 • Ciclesonidum – 4 pozycje lekowe (astma oskrzelowa)
 • Colistinum – 2 pozycje lekowe (mukowiscydoza)

 • Alprazolam – 3 pozycje lekowe (padaczka)
 • Nimesulidum – 3 pozycje lekowe (przeciwzapalny)
 • Clopidogrelum – 2 pozycje lekowe (stan po zawale)
 • Brinzolamid – 1 pozycja lekowa (jaskra)
 • Heparinum natricum – 1 pozycja lekowa (heparyna drobnocząsteczkowa)
 • Latanoprostum – 1 pozycja lekowa (jaskra)
 • Piribedilum – 1 pozycja lekowa (choroba Parkinsona)

oraz 3 leki w nowych postaciach w substancji czynnej buprenorphinum (przeciwbólowy).

Wykaz chorób przewlekłych rozszerzono o 4 nowe jednostki chorobowe
związane z niewydolnością serca oraz stanami po zawale mięśnia
sercowego. Dzięki temu dla chorych będą refundowane preparaty z grupy
Clopidogrelum oraz Carvedilolum.

W wyniku zmian cenowo-limitowych, odpłatność pacjentów spadnie w
przypadku ok. 190 leków. W 23 pozycjach lekowych cena urzędowa została
podwyższona.
Na wniosek podmiotów odpowiedzialnych z wykazów usunięto 39 produktów leczniczych.
Natomiast w przypadku pozostałych leków, odpłatność pacjentów nie
wzrośnie przy przejściu na nowe, tańsze leki generyczne. Ostateczne
skutki finansowe będą znane po wejściu w życie rozporządzeń. Nie
przewiduje się zwiększenia wydatków NFZ.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 lutego. Wówczas za 20 fiolek kolistyny zapłacimy opłatę ryczałtową, czyli prawdopodobnie 3,2 zł. Ponieważ są zamieszczone na liście oba typy fiolek a więc po 500 000 i po 1 000 000 j., może się okazać, że ryczałt będzie za 500 tys. ale to się dopiero zobaczy.

Zródło: Ministerstwo Zdrowia, PTWM