Mukowiscydoza w Polsce

Fundacja MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Działalność Fundacji, opis choroby i sposobów leczenia.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoza (PTWM) Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Strona zawiera obszerny materiał dotyczący tej rzadkiej choroby genetycznej.

SERWIS mukowiscydoza (Cystic Fibrosis) Informacje o sposobie rozpoznawania choroby, rehabilitacji, najnowszych osiągnięciach naukowych, postępach w leczeniu. SERWIS mukowiscydoza zawiera dane o stowarzyszeniach, sympozjach i literaturze fachowej.

Ecorn-CF Zespół lekarzy specjalistów tworzących Sieć Europejskich Ośrodków Referencyjnych dla Mukowiscydozy. Pacjenci, lekarze, a także inni członkowie zespołów terapeutycznych znajdą tu wysokospecjalistyczną wiedzę, a także mogą zasięgnąć porad dotyczących mukowiscydozy.