O problemach zdrowotnych dzieci z Rzecznikiem

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, 10 grudnia 2008 r., rozpoczął cykl spotkań poświęcony problemom zdrowotnym dzieci. Pierwsze z nich dotyczyło dzieci chorych na naczyniaki, mukowiscydozę, hemofilię i Zespół Marfana.

Przedstawiciele stowarzyszeń pomagających chorym dzieciom zreferowali Rzecznikowi swoje dotychczasowe działania, oraz wskazali sprawy wymagające podjęcia. Rzecznik miał okazję poznania, jakie kłopoty  muszą pokonać dzieci i ich rodzice, by radzić sobie z cierpieniem, bólem lub brakiem zrozumienia w środowisku. Wszystkie zgłoszone sprawy zostaną  szczegółowo przeanalizowane, a spotkania  poświęcone tej tematyce, w przyszłości, kontynuowane.

Wśród zaproszonych organizacji była Fundacja MATIO, która miała przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu i przedstawić najważniejsze problemy chorych dzieci na mukowiscydozę.

Źródło: www.brpd.gov.pl