Fundacja MATIO

Fundacje działające na rzecz chorych na mukowiscydozę.

SIEDZIBA FUNDACJI

ul.Celna 6 (plan)
30-507 KRAKÓW
czynne od poniedzaiłku do piątku w godz. 10 – 16
tel./fax (0-12) 292-31-80
sprawy pilne 0-603 751 001
www: www.mukowiscydoza.pl
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
Paweł Wójtowicz: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl
Stanisław Sitko: s.sitko@mukowiscydoza.pl
Numer GG Fundacji: 1004780
Skype Fundacji: fundacja.matio

ODDZIAŁ PÓŁNOCNO-WSCHODNI

III Klinika Chorób Dzieci AM
ul. Waszyngtona 17A
15-274 BIAŁYSTOK
tel. 0-85 745 07 79
e-mail: bialystok@mukowiscydoza.pl
Dyrektor oddziału: Joanna Polowczyk
Z-ca dyrektora: Hanna Orzołek
Sekretarz Oddziału: Alina Mioduszewska
Dr Alina Minarowska – członek Zarządu Oddziału wspierający Odział w działaniach

ODDZIAŁ ZACHODNI

Adres korespondencyjny:
I Katedra Pediatrii Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
ul. Szpitalna 27/33
50-572 POZNAŃ
email: poznan@mukowiscydoza.pl
Małgorzata Missal: m.missal@mukowiscydoza.pl
tel. 504 650 603