Pierwszy w Polsce pomyślny przeszczep płuc u chorego z mukowiscydozą

Kolejna bariera w polskiej medycynie pokonana – pierwszy pomyślny przeszczep płuc u chorego z mukowiscydozą. Po raz pierwszy w naszym kraju, w Zabrzu, wykonano przeszczep płuc u młodego 30-letniego chorego ze skrajnie ciężką niewydolnością oddechową w przebiegu genetycznie nabytej choroby – mukowiscydozy. Pacjent ten, po wykonanej transplantacji obu płuc, zostanie w tym tygodniu wypisany do domu w stanie bardzo dobrym.

Zapotrzebowanie na przeszczepy płuc w mukowiscydozie w Polsce szacowane jest na około 10-15 operacji rocznie. Przeszczepy płuc w tej chorobie należą do szczególnie trudnych i wymagających, ponieważ znacznie większe jest ryzyko zakażenia opornymi szczepami. Z tego powodu sami chorzy wymagają specjalnej, dodatkowej izolacji w trakcie pobytu w szpitalu.

Pionierska operacja wykonana w Zabrzu przeszła bardzo pomyślnie, tak jak i pierwsze tygodnie po transplantacji. Chory przygotowywany jest do wypisania ze szpitala do domu.

Operację wykonał wychowanek profesora Mariana Zembali, dr n. med. Jacek Wojarski, od roku 2005 odpowiedzialny w Śląskim Centrum Chorób Serca za prowadzenie programu przeszczepów płuc. Doświadczenie zespołu, którym kieruje dr Wojarski to już ponad 50 przeszczepów płuc, wykonanych w przebiegu innych chorób z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym przeszczepy płuc są wykonywane z powodzeniem.

Omawiany sukces jest tym większy, że historia udanych przeszczepów płuc w naszym kraju zaczyna się od niedawna, bo dopiero od roku 2001, kiedy to profesor Marian Zembala wykonał w Zabrzu z powodzeniem pierwszy udany jednoczesny przeszczep serca i płuc a w roku 2003 pomyślny przeszczep pojedynczego płuca.

Źródło: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu