Rosnąca wiedza Polaków na temat mukowiscydozy

Blisko dwie trzecie Polaków deklaruje, że słyszało o mukowiscydozie – najczęściej występującej chorobie genetycznej. W porównaniu z wiedzą deklarowaną w analogicznym badaniu przeprowadzonym w 2004 r. oznacza to podwojenie liczby osób, które wied

zą, czym jest mukowiscydoza. Zrozumienie istoty tej choroby i jej wpływu na codzienne życie chorych i ich rodzin jest kluczem do poprawy ich sytuacji.

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę ogłosiła najnowsze wyniki badania dotyczącego rozpoznawalności mukowiscydozy w Polsce, przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC, który od 2004 roku jest partnerem Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy (OTM) – kampanii edukacyjno – społecznej organizowanej przez Fundację MATIO przy wsparciu firmy Roche Polska.

Według najnowszych badań już 63% respondentów słyszało o mukowiscydozie.

wykres

Q1. Czy słyszał(a) Pan(i) o chorobie o nazwie mukowiscydoza?

Badanie sprawdzało również wiedzę na temat możliwości całkowitego wyleczenia choroby. Spośród ankietowanych osób, które zadeklarowały znajomość choroby, 48% poprawnie określiło mukowiscydozę jako chorobę nieuleczalną.

wykres

Q2A. Czy mukowiscydoza jest uleczalna?

Wyniki badania są dla nas pozytywnym zaskoczeniem. W Polsce w ciągu kilku ostatnich lat znacząco wzrosła świadomość na temat mukowiscydozy – komentuje Paweł Wójtowicz, prezes Fundacji MATIO – Oznacza to, że prowadzone przez nas od lat działania na rzecz podniesieni społecznej wiedzy nt. mukowiscydozy przynoszą wymierne efekty. Mamy nadzieję, że dzięki przyszłorocznej, jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy, choroba będzie obecna w świadomości jeszcze większej liczby Polaków.

Dzięki działaniom społecznym upowszechniającym zagadnienie mukowiscydozy tylko w ciągu ostatniego roku świadomość Polaków na temat mukowiscydozy wzrosła o 5% , natomiast łącznie od 2004 roku liczba osób, które deklarują, że słyszały o mukowiscydozie wzrosła w Polsce aż o 33% .

wykres

Badania dotyczące świadomości Polaków na temat mukowiscydozy przeprowadzane są od 2004 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy – kampanii edukacyjno – społecznej poświęconej zagadnieniu mukowiscydozy oraz problemom osób chorych. Celem kampanii jest podkreślanie, że właściwe leczenie wcześnie rozpoznanej mukowiscydozy jest dla chorych szansą na coraz dłuższe życie oraz normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy na mukowiscydozę powinni stosować codzienną fizjoterapię oraz antybiotykoterapii, a także przestrzegać specjalnej diety, które łącznie pozwalają zwalczać objawy choroby, a także przedłużyć i podnieść jakość życia osoby chorej. Czasochłonna, codzienna terapia często komplikuje sytuację zawodową, a kluczem do zmiany tego stanu rzeczy, oprócz wprowadzenia istotnych zmian systemowych chroniących chorych na rzadkie choroby, do których należy mukowiscydoza, jest przede wszystkim powszechna świadomość istnienia mukowiscydozy, zrozumienie jej istoty oraz konieczności stosowania leczenia objawowego u chorujących na nią osób.

Jednym z najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy było doprowadzenie do wprowadzenia od lipca 2009 na skalę ogólnopolską programu badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu choroby można bowiem szybko i skutecznie zacząć właściwe leczenie.

Z okazji Roku Chopinowskiego badanie poszerzono o pytanie odwołujące się do biografii kompozytora. Zgodnie z przypuszczeniami części ekspertów chorobą, z którą Fryderyk Chopin zmagał się całe życie, mogła być mukowiscydoza. Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że słyszeli o chorobie zaledwie 11% dostrzega związek pomiędzy mukowiscydozą a nazwiskiem kompozytora.

wykres

Q6. Czy spotkał(a) się Pan(i) kiedykolwiek z opinią, że polski kompozytor Fryderyk Chopin chorował na mukowiscydozę?

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest nieuleczalną chorobą genetyczną, zaburzającą funkcjonowanie całego organizmu. Szacuje się, że obecnie w Polsce na cierpi na nią ok. 1300 osób. Jej przyczyną są mutacje genu CFTR, których mnogość i zróżnicowanie odpowiedzialne są za powstawanie wielu postaci choroby o różnym stopniu nasilenia objawów. Zmiany chorobowe pojawiają się głównie w układzie oddechowym, pokarmowym i rozrodczym. Mukowiscydoza objawia się przede wszystkim nawracającymi stanami zapalnymi oskrzeli i płuc, zaburzeniami trawienia i wchłaniania, przewlekłym kaszlem, niedoborem masy ciała i bardzo słonym potem. Sposób kuracji dobierany jest indywidualnie, w zależności od objawów, które towarzyszą chorobie.

Informacje o Fundacji

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę działa od 1996 roku. Jej celem jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym dotkniętym tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom, a także szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na jej temat. Fundacja współpracuje z ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem mukowiscydozy w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji na stronie internetowej www.mukowiscydoza.pl