Treshold

TRESHOLD IMT zapewnia specyficzne obciążenie ciśnienia wdechowego, TRESHOLD PEP ciśnienia wydechowego, niezależnie od tego jak szybko lub wolno oddychamy. Jednokierunkowy zawór blokuje przepływ powietrza do momentu, aż wytworzone będzie właściwe ciśnienie „progowe” aby pokonać siłę sprężyny. Tak długo jak długo utrzymywane jest ciśnienie „progowe”, powietrze przepływa przez urządzenie. Ciśnienie „progowe” może być łatwo regulowane tak, że wdech lub wydech przeprowadzany jest zgodnie z przepisanym natężeniem.


TRESHOLD IMT jest urządzeniem do Treningu Mięśni Wdechowych, gwarantujący stały, indywidualnie ustalony przez lekarza, wysiłek treningowy, który w efekcie:

  • zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni wdechowych poprzez wytwarzanie odruchu warunkowego, według tej samej zasady, która jest stosowana w treningu obciążeniowym (siłowym), a także,
  • zwiększa tolerancję na ćwiczenia, również u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i mukowiscydozą. TRESHOLD IMT posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wdechowego w granicach 7 – 41 cm h2O z dokładnością ustawienia oporu 2 cm h2O.

Treshold IMT - opsi

Treshold IMT – opis

Treshold PEP - opis

Treshold PEP – opis

TRESHOLD PEP. Ciśnienie zewnątrz płucne, potrzebne do usunięcia wydzieliny z obwodowych odcinków oskrzeli, doprowadza do zapadania się (zamykania) dróg oddechowych na wysokości oskrzeli pod segmentowych i do skutecznego zablokowania przemieszczania wydzieliny w kierunku tchawicy.

W celu zapobieżenia przedwczesnemu wydechowemu zamknięciu się niestabilnych oskrzeli należy uwzględnić utrzymanie podwyższonego ciśnienia „słupa” powietrza w drogach oddechowych w czasie wydechu.

Dodatnie Ciśnienie Wydechowe uzyskiwane przy pomocy TREHOLD PEP połączone z forsownymi wydechami, pozwala uzyskać efekt oczyszczania dróg oddechowych z uniknięciem zapadania się ścian oskrzeli.

TRESHOLD PEP posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wydechowego w granicach 4 – 20 cm h2O z dokładnością ustawienia oporu 1 cm h2O.

UWAGA:

TRESHOLD IMT oraz TRESHOLD PEP powinny być stosowane pod kontrolą lekarską. Dotyczy to szczególnie osób z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.