Dzień Otwarty w ZUS i PFRON

W Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 3 grudnia 2007 r. – we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS oraz oddziałach PFRON zostanie zorganizowany Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. W jego trakcie będzie można otrzymać komplet materiałów informacyjnych oraz skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów. Jest to pierwsza tego typu ogólnopolska akcja dla osób niepełnosprawnych, organizowana wspólnie przez Zakład oraz Fundusz. 

Eksperci ZUS będą w tym dniu udzielać porad m.in. z zakresu: orzecznictwa lekarskiego, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz waloryzacji świadczeń. Specjaliści PFRON będą przekazywać zainteresowanym istotne informacje dotyczące ustawowych możliwości niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz informować o realizowanych przez Fundusz programach na rzecz osób niepełnosprawnych .

Informacje, jakie na co dzień otrzymują klienci Zakładu, zostaną w tym dniu wzbogacone o szczegółowe wiadomości dotyczące osób niepełnosprawnych. One same, jak i ich opiekunowie oraz pracodawcy mogą liczyć na kompleksową pomoc ekspertów.

W związku z Dniem Otwartym został przygotowany specjalny poradnik zawierający informacje, jakich najczęściej poszukują osoby niepełnosprawne. Zamieszczono w nim m.in. materiały dotyczące orzekania o niezdolności do pracy, turnusów rehabilitacyjnych, emerytur i rent oraz uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych. Zawarte są w nim także informacje o programach PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadaniach realizowanych ze środków PFRON.

Specjalnie w tym dniu odbędzie się wspólne forum ekspertów PFRON i ZUS. Forum ekspertów ZUS i PFRON będzie odbywać się w godz. 10.00 – 14.00 we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS i oddziałach PFRON. Osoby niepełnosprawne będą mogły dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z pomocy ze środków Funduszu w powiecie oraz zasadach uczestniczenia w programach PFRON, adresowanych do różnych grup osób indywidualnych. Pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą otrzymają informacje o zmieniających się od 1 stycznia 2008 roku zasadach finansowania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z infolinii ZUS 0 801 400 400. Specjalnie 3 grudnia zostanie rozszerzony zakres informacji, jakich udzielają eksperci infolinii. Dzwoniąc na numer infolinii Zakładu będzie można uzyskać wiadomości o członkostwie w OFE oraz nowej wysokości składki rentowej i zasadach jej finansowania. W tym dniu będzie można uzyskać również porady m.in. z zakresu orzecznictwa lekarskiego, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz waloryzacji emerytur i rent.

Organizacja Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS i PFRON będzie okazją do upowszechniania informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Źródło: www.mukowiscydoza.pl